Nếu có các tệp trong máy tính cần được ẩn, có thể đạt được mà không cần sự trợ giúp của phần mềm bên thứ ba.

Đầu tiên, nhấp chuột phải vào tệp hoặc thư mục cần ẩn và chọn "Thuộc tính", như được hiển thị bên dưới:

Trong bước thứ hai, mở bất kỳ thư mục nào, chọn "Công cụ", "Tùy chọn thư mục" theo thứ tự trong cửa sổ và hộp thoại "Tùy chọn thư mục" sẽ bật lên.

Ps: Trong hệ điều hành Windows 7, nếu không có "công cụ" trong cửa sổ thư mục, trước tiên bạn có thể nhấn phím Alt trên bàn phím.

              Theo cách này, các tệp ẩn sẽ không được hiển thị; Bạn phải điều chỉnh mức độ hiển thị của các tệp bị ẩn trong "Tùy chọn thư mục". Sau khi các tệp ẩn được hiển thị, hãy điều chỉnh các thuộc tính của tệp. Xóa hộp kiểm "Ẩn" và không sao cả!