Làm cách nào để xem và sửa đổi tên máy tính, tên miền và nhóm làm việc trong hệ thống Windows 7? Thao tác tương đối đơn giản, tương tự như XP và ban đầu có thể không được tìm thấy. Chỉ cần nhìn vào các bước dưới đây để hiểu.


1. Nhấp chuột phải vào "Máy tính" trong menu bắt đầu và chọn "Thuộc tính".


 


2. Nhấp vào "Cài đặt hệ thống nâng cao".

 


3. Chọn "Thay đổi" ở góc dưới bên phải của "Tên máy tính" ở góc trên bên trái.
 4. Trong thay đổi, bạn có thể xem và thay đổi tên máy tính và tên miền.