Trên thực tế, việc xem hệ thống có được kích hoạt hay không là tương đối đơn giản. Nếu bạn cài đặt phiên bản chính hãng, bạn hoàn toàn không cần đọc nó, bởi vì nhiều người không biết nó có phải là chính hãng hay không, vì vậy họ sẽ chú ý đến nó.

1. Nhấp chuột phải vào "Máy tính" trong menu bắt đầu và chọn "Thuộc tính".
(Nhấp chuột phải vào màn hình máy tính - Thuộc tính máy tính - cũng có thể được mở)

 

 

2 Ở dưới cùng của cửa sổ, cột "Kích hoạt Windows" như trong hình bên dưới cho biết rằng nó đã được kích hoạt.