Sau khi hệ thống XP được cài đặt trước đây, tốc độ làm mới màn hình thường được đặt, hệ thống mới được cài đặt Cuối cùng, hầu hết chúng mặc định là 60HZ. Điều này phù hợp với máy tính xách tay. Tốc độ làm mới của máy tính để bàn thường nhấp nháy. Nó không tốt cho mắt sau một thời gian dài. Do đó, máy tính để bàn thường được đặt ở mức 75 hoặc 85HZ. Một số hệ thống chỉ cần được thiết lập sau khi cài đặt, nhưng bố cục khác với XP. Lúc đầu, bạn có thể không tìm thấy nơi để thiết lập. Trên thực tế, không khó để tìm thấy,

 

Nhấp chuột phải vào màn hình máy tính để bàn độ phân giải màn hình nâng cao-màn hình-bạn có thể đặt màn hình Tốc độ làm tươi.