Bảo mật Win7 đã được cải thiện và cải thiện rất nhiều so với XP xông. Tuy nhiên, thật bất tiện khi sử dụng dấu nhắc cửa sổ để duyệt web. Vì vậy, hầu hết mọi người vẫn đặt nó ra.

1. Nhấp vào nút "Bắt đầu" và chọn tùy chọn "Bảng điều khiển" trong "Menu bắt đầu".
 2. Nếu bạn đang xem theo "danh mục", hãy chọn tùy chọn "Mạng và Internet".
3. Sau đó, chọn Tùy chọn Internet Internet.
 4. Sau khi chọn Tùy chọn Internet Internet, giao diện Internet của Internet sẽ xuất hiện. Nhấp vào tab Quyền riêng tư của mật khẩu và chọn Cài đặt Cài đặt.
 5. Ở phần dưới của giao diện, bạn có thể đặt có phát âm thanh khi cửa sổ bị chặn hay không và có hiển thị lời nhắc hay không.